A) Белгілі абоненттерге жіберілген ақпараттарды, хабарламалар желісі бойымен алмастыру әдістерін қолданып

B) Web-беттерде электрондық хаттарды қарап шығуға арналған программалық құрал

C) Белгілі бір абоненттерге жіберілетін электрондық хаттарды құрастыруға арналған аппараттық-программалық құрал

D) Web –қосымшаларға жіберу арқылы ақпаратпен алмасу тәсілі

E) Электрондық хатты құрастыруға арналған программалық құрал

108. Жоғары жиілікте жұмыс істейтін, мәліметтерді шина арқылы жіберуге мүмкіндік беретін, микросхемалар арасында мәліметтер алмасудың көпфункционалды протоколы:

A) SDRAM

B) RDRAM

C) SRAM

D) DRAM

E) DIMM

109. RDRAM-ның элементтері (дұрыс емес жауапты тап):

А) Rambus – та базаланатын DRAM модулі

В) Rambus ASIC (RACS) ұяшықтары

С) Rambus Channel деп аталатын, чиптердің жалғану кестесі

D) жүйелік таймермен синхрондалған DRAM

Е) қысқартылған шина

110. SRAM (Static RAM) статикалық жадысының тез әрекеттесетін микросхемасында құрылған жады қалай аталады:

А) стекті жады

В) ассоциация типті жады

С) 2-ші дәрежелі Кэш жады

D) Кэш жады

Е) адрестік жады

111. Web-түйін:

A) электрондық жәшіктер жиынтығы

B) жұмыс станцияларының жиыны

C) Web – беттердің жиыны

D) маршрутизаторлардың қиылысқан жері

E) электрондық адрестер

112. Ақпараттарды уақытша сақтауға арналған жады қалай аталады:

А) стекті жады

В) ассоциация жады

С) оперативті жады

D) Кэш жады

Е) 2-ші дәрежелі Кэш жады

113. Ақпаратты іздеу және орналастыруына тәуелді жадының ұйымдастыру әдістері:

А) адрестік, ассоциативті, стекті

В) ассоциативті, сыртқы, ішкі

С) cтекті, сыртқы, ішкі

D) ассоциативті, сыртқы, ішкі

Е) 2-ші дәрежелі Кэш жады

114 Жай істейтін құрылғылардың жұмысын келістіруге арналған жады:

А) стекті жады

В) ассоциациятивті жады

С) сыртқы жады

D) Кэш жады

Е) 2-ші дәрежелі Кэш жады

115. BIOS жүйесін сақтау үшін ең қолайлы құрылғы:

А) HDD

В) флэш жадысы

С) FDD

D) жады модуль

Е) 2-ші дәрежелі Кэш жады

116. World Wide Web (WWW) -бұл:

A) электрондық пошта абонентін іздеу программаларының жиынтығы

B) локалдық желідегі ақпараттарды қарап шығуға арналған, басқаруға жеңіл графикалық интерфейс

C) Интернет желісінде құжаттарды қарап шығуға арналған, басқаруға жеңіл графикалық интерфейс

D) Поштаны алушылардың электрондық адрестерінің тізімі

E) Электрондық хатты толтыруға арналған тәртіптер жиыны

117. World Wide Web (WWW) –ті көрсетуге болады:

A) кәдімгі пошта түрінде, мұндағы электрондық адрес –кітаптар, электрондық хаттар –кітаптың беттері

B) үлкен кітапхана, оның Web түйіндері –кітаптар, Web “беттері” - осы кітаптың беттері

C) үлкен кітапхана, оның Web сайттары –кітаптар, қолданушылар - осы кітаптың беттері

D) үлкен кітапхана, оның Web түйіндері –оқырмандар тізімі, Web “беттері” - кітаптар тізімі

E) кәдімгі пошта түрінде, мұндағы электрондық жәшік –кітаптар, электрондық адрестер –кітаптың беттері

118. 72-контактілі SIMM типті модуль – бұл:

А) микросхемадан тұратын оперативті жады

В) ақпараттарды уақытша сақтауға арналған құрылғы

С) жады модуль

D) бейнекартада қолданылатын жады

Е) пластикалық жолақшаға бекітілген, кремнийден жасалған «тасбақалар»

119. 168-контактілі DIMM типті модуль:

А) оперативті жады

В) ақпараттарды уақытша сақтауға арналған құрылғы

С) пластикалық жолақшаға бекітілген, кремнийлі «тасбақалар»

D) 128 Мбайт көлемді жады модулі

Е) микросхемадан тұратын оперативті жады

120. Жұмыс жиілігі 150 Мгц, мәліметтерді жіберу жылдамдығы 1 Гбайт – бұл:

А) SDRAM

В) EDO DRAM

С) DDR SDRAM

D) RDRAM

Е) DIMM

121. Кэш (Cache - запас) – бұл:

А) оперативті жады

В) жады модулінің құрамына кіретін ақпараттық комплекс

С) ДК-дің барлық ақпараттық құрылымдарының жұмыс келісімділігінің қамтамасыздандыратын құрылғы

D) Негізгі жады мен процессор арасындағы тез әрекеттенетін буферлік жады

Е) микросхемадан тұратын оперативті жады

122. Модульдегі типтер саны анықталады:

А) транзистор размерімен

В) барлық модуль сыйымдылығымен (емкость)

С) жады түрімен

D) жады типінен

Е) микросхеманың өлшемімен және барлық модуль сыйымдылығымен

123. Қатты диск беті мыналардан тұрады:


3437545937425309.html
3437638252608605.html
    PR.RU™