Творчого мислення -

Поряд із поняттям промислової естетики широко вживаються в наш час терміни "дизайн" та "технічна естетика"; цілком очевидним є факт їх приналежності до єдиної сфери проявів естетичного, хоча вони несуть в своєму змісті деякі відмінності: дизайн стосується перш за все форм виробів та предметів людського оточення, технічна ж естетика – це теорія естетичного процесу в сфері виробництва, а також естетизація технічних виробів та обладнання.


„технічний дизайн”-

За умов сучасної техногенної або інформаційної цивілізації спостерігається певна девальвація етичних та естетичних цінностей, оскільки звужуються сфери безпосереднього, живого людського спілкування. Тому важливим завданням сучасного науково-технічного поступу є пошуки доцільних форм введення етичної та естетичної складових у функціональні характеристики науково-технічної діяльності.

характеристика сучасної художньої культури:

- уніфікація і стандартизація (принципово нові можливості поширення зумовлюють спрощення явищ культури, посилення ролі “масової культури”);

____________________________________________________________

- інтернаціоналізація культурного життя, глобалізація процесів;

____________________________________________________________

- виникнення нових, синтезних (синтетичних) видів творчої діяльності, нових жанрів мистецтва і способів творчого самовираження: кінематографа, дизайну, мультиплікації (анімаційного кіно), взаємопроникнення видів і жанрів мистецтва, стирання граней між стилями;

____________________________________________________________

- диференціація культурних форм (поява безлічі нових стильових напрямів, прагнення представників національних культур зберегти свою самобутність).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Питання для самоконтролю:

  1. Поясніть поняття глобалізація?
  2. Охарактеризуйте вплив глобалізації на сучасну українську культуру?
  3. В чому основні відмінності між модернізмом та постмодернізмом?
  4. Визначить сутність естетики модернізму?
  5. Поясніть поняття масова культура?
  6. Визначить характерні особливості сучасної художньої культури?
  7. В чому полягають особливості зростання соціально-прагматичного вектору розвитку європейської культури ХХ ст..?

(Лекція друга)

œ
План лекції:

1. Постмодерністська модель світу в українській та світовій інтерпретаціях.

2. Постмодернізм як плюралізм стильових напрямків в українському мистецтві.

3. Характерні риси українського постмодерну та їх прояви в українській культурі.

Основна література:1,2,3,5,6,7,8.

Додаткова: 1,5,6,10,21,24,28,33,34,35.

1, 2, 3, 4, 5

Міні – лексикон: постмодернізм, стильовий синкретизм, плюралістичність, іронізм, субкультура, інтернет, бріколаж, абсурдизм, симулякр ,концептуалізм, оп-арт, поп-арт, хай- тек.


3435716094272515.html
3435755174498789.html
    PR.RU™