за 200_ рік

____________________________________________________________________
(найменування лікувально-профілактичного закладу)

I. Кількість оглянутих працівників, які підлягали періодичному медичному огляду ______________________________________

N з/п Найменування показника Підлягало періодичному медичному огляду, осіб Оглянуто осіб % виконання
Усього працівників
У т. ч. осіб зі стажем роботи понад 10 років
У т. ч. осіб до 21 року
У т. ч. жінок
У т. ч. осіб пенсійного віку
У т. ч. підлягають дії шкідливих факторів
2.1 Хімічні речовини (у разі потреби розшифрувати) - усього
З них жінок
2.1.2 Пил - усього
З них жінок
2.1.3 Шкідливі речовини біологічного походження (у разі потреби розшифрувати) - усього
З них жінок
2.1.4 Шум - усього
З них жінок
2.1.5 Вібрація - усього
З них жінок
2.1.6 Неіонізуюче випромінювання - усього
З них жінок
2.1.7 Іонізуюче випромінювання - усього
З них жінок
2.1.8 Мікроклімат - усього
З них жінок
2.1.9 Важкість праці - усього
З них жінок
2.1.10 Атмосферний тиск - усього
2.1.11 Напруженість праці - усього
З них жінокРезультати періодичних медичних оглядів Кількість осіб
Виявлено осіб з підозрою на професійне захворювання усього _______ у т. ч. професійний рак _______
3.1 У тому числі жінок
3.2 Кількість осіб, яким уперше встановлено діагноз профзахворювання _______ у т. ч. професійний рак _______
Кількість осіб, у яких виявлені загальні захворювання усього
4.1 У тому числі жінок
Кількість осіб, які переведені на іншу роботу
5.1 Підлягало
5.2 Переведено
5.3 Кількість осіб, які переведені на інвалідність у зв'язку з професійним захворюванням
Кількість працівників, які пройшли обстеження та лікування в спеціалізованому профпатологічному ЛПЗ
Узято на диспансерний облік за звітний період
Знаходиться під диспансерним наглядом на кінець звітного періоду
Кількість осіб, які підлягають лікуванню
9.1 Стаціонарному
9.2 Амбулаторному
Кількість осіб, які підлягають оздоровленню
10.1 У санаторіях
10.2 Будинках відпочинку
10.3 Санаторіях-профілакторіях
10.4 Потребують дієтичного харчування
Кількість оздоровлених осіб (за даними минулого року)
11.1 У стаціонарах
11.2 У санаторіях
11.3 У будинках відпочинку
11.4 У профілакторіях
11.5 Одержали дієтичне харчування

Керівник ЛПЗ Керівник закладу державної санітарно-епідеміологічної служби

Директор Департаменту розвитку медичної допомоги М. П. Жданова
Директор Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду А. М. Пономаренко


3435607060844784.html
3435667435303350.html
    PR.RU™