Список навчальної та довідкової літератури

Законодавчі та нормативні документи

1. Закон України „Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України – 1991 - №20.

2. Закон України „Про власність” // Відомості Верховної Ради України - 1991 - №20.

3. Закон України „Про господарські товариства” //ДІБП – 1992 - №2

4. Закон України „Про підприємництво”, Постанова Верховної Ради України про введення в діло Закону України „Про підприємництво” від 26.02.1991р. // Відомості Верховної Ради України - 1992 - №31.

5. Закон України „Про оплату праці” // Газета Бізнес „Бухгалтерія” №18, 2000р.

6. Закон України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. №2464-VI.

7. Господарський Кодекс України, 2004р.

8. Податковий Кодекс України, 2011р.

9. Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні. Закон України №2157-811 від 21.12.2002р.

10. „Про державну підтримку малого підприємництва” Указ Президента України від 12.05.1998р. №456/98

Основна література

11. Бізнес. Менеджмент. Навчальний посібник. За редакцією Федулової Л.І., Київ, видавництво „Науковий світ” 2002

12. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник.- К.: Атіка, 2007

13. Бойчик І.М. Економіка підприємства.- К.: Атіка. 2002

14. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.У. Економіка підприємств. Навчальний посібник. – Львів. „Сиолом” 2000р., 212с.

15. Економіка підприємства: Підручник. – У 2т./За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: Хвиля-Прес, 2001.

16. Економіка підприємства./ За ред. А.В. Шегди.- К.: Знання 2005

17. Козачук Н.Ф. Вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Економіка підприємства».- Миколаїв: МПІ, 2008

18. Кулі шов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика Київ, 2002

19. Петрович Й.М. Економіка підприємства.- Л.: Магнолія – плюс,2004

20. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства.- К.: КНЕУ, 2001

21. Покропивний С.Ф, Швиданенко Г.О. Економіка підприємства. Збірник практичних задач. Київ, КНЕУ,1999

22. Семернікова І.О. Мешкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства. Підручник.: Херсон, 2010

23. Шваб Л.І. Економіка підприємства.- К.: Каравела, 2004


3432343440614720.html
3432381214188103.html
    PR.RU™