Класифікація виробничого освітлення та основні вимоги до виробничого освітлення

Залежно від джерела світла виробниче освітлення може бути: природним, що створюється прямими сонячними променями та розсіяним світом небосхилу; штучним, що створюється електричними джерелами світла; суміщеним, при якому недостатнє за нормами природне освітлення доповнюється штучним. Класифікація видів виробничого освітлення наведена на рис. 3.3.

При дослідженні освітленості робочих місць використовується такі світлотехнічні визначення:

– робоча поверхня – поверхня, на якій проводиться робота та нормується або вимірюється освітленість;

– умовна робоча поверхня – умовно прийнята горизонтальна поверхня, розташована на висоті 0,8 м від рівня підлоги;

– об’єкт розрізнення – предмет або його частина, які необхідно розрізняти в процесі роботи;

– розмір об’єкта розрізнення – найменший розмір, який має чітко розрізняти око під час виконання конкретної роботи (наприклад, товщина ліній шрифту під час читання тексту, товщина ліній креслення під час його виконання, дефекти які необхідно розпізнавати в процесі роботи тощо);

– характерний переріз приміщення – поперечний розріз, площина якого перпендикулярна до площини світлових прорізів або до поздовжньої осі приміщення;

– світловий клімат – сукупність умов природного освітлення в тій чи іншій місцевості за період понад 10 років.

Для створення сприятливих умов зорової роботи, які б виключали швидку втом­люваність очей, виникнення професійних захворювань, нещасних випадків і сприяли підвищенню продуктивності праці та якості продукції, виробниче освітлення повин­но відповідати наступним вимогам:

– створювати на робочій поверхні освітленість, що відповідає характеру зоро­вої роботи і не є нижчою за встановлені норми;

– забезпечити достатню рівномірність та постійність рівня освітленості у вироб­ничих приміщеннях, щоб уникнути частої переадаптації органів зору;

– не створювати засліплювальної дії як від самих джерел освітлення, так і від інших предметів, що знаходяться в полі зору;

Рис 3.3. Класифікація видів виробничого освітлення– не створювати на робочій поверхні різких та глибоких тіней (особливо рухомих);

– повинен бути достатній для розрізнення деталей контраст поверхонь, що
освітлюються;

– не створювати небезпечних та шкідливих виробничих чинників (шум, теплові випромінювання, небезпека ураження струмом, пожежо - та вибухонебезпека світильників);

– повинно бути надійним і простим в експлуатації, економічним та естетичним.


3428888924542055.html
3428946860175081.html
    PR.RU™